304 Poslamaýan polatdan ýasalan duş

Esasy düşündiriş:

1.Model belgisi:LT5734
2. Giriş:
hammam esbaplary lýuks duş duş mat mat gara ýagyş duşy basyş kran toplumy
Suwa düşeniňizde ähli bölekleri bilen lift duş toplumy.Qualityokary hilli we amatly durmuş bilen!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

● Qualityokary hilli material:Highokary arassa bürünç materialdan ýasalan, ýokary basyşa çydamly, bakteriýalaryň ösüşini saklaýar, suw çeşmesini hapalamaýar we ýokary hilli we iň gowy suw hilini üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallary ulanýar.Ömri uzaltmak
Amatly tekje:Teksti arassalamak aňsat bolan hammam jeli we şampun ýaly hajathanalary saklamak üçin ulanyp bolýar.Qualityokary hilli garyndy materialy, garga garşy, garramaga, poslama garşylyk we uzak ömri ulanmak
● Howpsuz duş:akylly howpsuzlyk gulpy bilen, suwuň temperaturasynyň aşa ýokary bolmazlygy üçin 38 automatic awtomatiki awtomatiki temperatura bilen.Şeýle hem, çagalaryň we garrylaryň ulanylanda suw bilen ýakylmagynyň öňüni alyp biler.Her ulanyja howpsuz we rahat suwa düşmek duýgusyny beriň
● Häzirki zaman dizaýny:Duşuň üstünde häzirki zaman dizaýnynyň görnüşini görkezmek üçin gara pürküji boýag ulanylýar.Garyndy materiallary bilen tekje.Funke funksiýaly el duşy we 10 dýuým gönüburçly ýokarky duş.Tanga çydamly duş şlangy ýeňil we ulanmak üçin çeýe.Dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin sazlanylýan duş hasasy
Sales Satuwdan soňky hyzmat:Kepillik döwründe, önümde hil meselesi ýa-da başga soraglar bar bolsa, hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Biz siziň hyzmatyňyzda 24s

4
5

● Bu duş häzirki zaman dizaýn görnüşini alýar we ýüzüne gara pürküji boýag ulanylýar, bu siziň tagamyňyzy saýlaýar.
Shower Duş toplumynyň duş çybygyny beýiklikde sazlap bolýar, şonuň üçin bedeniň dürli görnüşleriniň zerurlygy üçin amatlydyr.
Shower Bir duş ulgamynda ikisi, suw rozetkasynyň ýagdaýyny üýtgetmek üçin sag düwmäni öwüriň.
Angle Tangle garşy duş şlangy islendik ½ dýuým birleşdiriji duş korpusyna birikdirilip bilner, şonuň üçin islendik hammam üçin diýen ýaly amatly.
Shower overokarky duşda arassa we uzak dowam edýän ýagyş akymyny üpjün edip bilýän hek garşy funksiýa bar.
● Barlanan gara pürküji boýag poslama garşy, owadan we çydamlydyr.
1.5 1,5 metr poslamaýan polatdan ýasalan şlang ýeňil we çeýe bolup, deriňiziň her dýuýmyna suw berip biler.

Önümiň parametri

Haryt ady Duş ulgamy Material 304 poslamaýan
Kartonyň ululygy 92 * 41 * 91 sm Gutynyň agramy 8 kg
Multfilmiň mukdary 7 sany OEM / ODM Kabul ederlikli
Reňk Gara Port Ningbo / Şanhaý

Arza

Öý, ofis, mekdep, myhmanhana we ş.m.

6

Assambleýalar

asvwq

Gaplamak we ibermek

Her birlik üçin
Gurnama beýikligi: 178-210 sm
Arassa agramy: 7000 gr
Jemi agramy: 7850 gr
Gaplamak: Goňur guty gaplanan
FOB porty: Ningbo, Şanhaý,

Eksport üçin karton
Kartonyň ölçegi: 91.5 * 40.5 * 91 sm
Eksport kartonyna birlik: 7 sany
Jemi agramy: 55 kg
Göwrümi: 0.337 m³
Gurşun wagty: 7-30 gün

dqddas

  • Öňki:
  • Indiki: