Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siz hakyky zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz söwda kompaniýasy.Önümleriň köp görnüşini öz içine alýan köp sanly kärhanalarymyz bar.Mundan başga-da, köp ýyllyk tejribämiz bilen doly satuw we transport hyzmatymyz bar.

OEM ýa-da ODM önümçiligini kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, dizaýnyňyza baglylykda MOQ sorarys.

MOQ hakda näme?

MOQ her element üçin 1 karton, ýöne kiçi synag tertibi gowy.

Siziň iberiş usulyňyz näme?

Müşderileriň islegine we mukdaryna baglylykda deňiz ýük daşamak, howa ugratmak we gury ýer daşamak ýa-da olar bilen utgaşdyryş ugratmak bar.

Öňdebaryjy wagtyňyz näçe?

Öňümizdäki wagt 3-7 gün, aksiýamyz bar bolsa 10-30 öndürmeli bolsa günler.

Töleg ýollaryňyz näme?

T / T, Alibaba TA bankyny kabul edip bileris.
100% doly tölegüçinnusga tertibi ýa-da az mukdarda.
Öndürmek üçin 30% goýum we iberilmezden 70% balanso üçinadaty zatlaryň tertibi.
OEM ýa-da ODM önümçilik sargytlary 50% goýum talap edip biler.