Biz hakda

zawod

TakmynanYWLETO

2016-njy ýylda hasaba alnan “Leto”, ajaýyp durmuş stilini döretmek baradaky asyl niýetini ýöredýän “Yiwu Leto Hardware Co. Ltd.” -iň markasydyr.Önümimiziň gerimi, hammam giňişligini, aşhana meýdançasyny, balkon meýdançasyny, esbaplary we ş.m. öz içine alýar we şol bir wagtyň özünde, işiň gerimi, öýüň hemme ýerinde giň satuw maksatly orta we ýokary synp meýdançasyny özleşdirmek we akyllylaşdyrmak üçin giňeldilýär we daşary ýurtlarda.

2016-njy ýylda hasaba alyndy

106 ýurda eksport edildi

Qualityokary hilli önüm

Sarp edijileriň islegine esaslanyp, Leto doly satuw hyzmat ulgamyna we “Täze bölek” modeli bilen işjeň hat alyşmagyna eýe, bu satyn alyş tejribesini optimizirlemekde ep-esli peýdalydyr.Leto Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we Günorta Amerika ýaly 106 ýurda eksport edilýän önümler bilen dünýäde işjeň öwrenildi.Hakyky görnüş üçin, dünýäniň dürli künjeginden alyjylar bilen ýüzbe-ýüz amallar üçin söwda sergi zaly bar.Mundan başga-da, Alibaba.com, 1688.com, Yiwugo.com, Facebook, şeýle hem dürli oflayn we onlaýn söwda kanallary amatly we ygtybarly iş şertlerini üpjün edýär.Köp kanally marketingi üpjün edýäris, ýokary hilli önümleri sarp edijileriň öýlerine ýakynlaşdyrýarys we her bir sarp edijä ýokary hilli hammam we aşhanalar bilen has gowy durmuş döretmäge kömek edýäris.

gongchangchejian2
das (2)
das (1)
das (3)

Müşderileriň ýokary hilli isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz tehnologiki innowasiýalary we ýokary hilli haryt önümçiligini dowam etdirer.Biz hemişe "Agzybirlik, zähmetsöýerlik, gözleg we innowasiýa" kärhanamyzyň ruhuna eýereris we dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilere ýokary hilli önümler hödürläris.

Geljekde hünärmen toparlara we güýçli tor marketingine bil baglap, Leto müşderilere ajaýyp hyzmatlary we hil taýdan kepillendirilen, çykdajyly önümleri hödürlemegi, sarp edijileriň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy dowam etdirer.Şol bir wagtyň özünde, Leto kompaniýanyň güýjüni yzygiderli ýokarlandyrýar, strategiýany işläp düzýär we täzeleýär, müşderiler, işgärler, paýdarlar, jemgyýet we beýleki hyzmatdaşlar üçin gymmatlyk döredýär.

YIWU LETO HARDWARE LTD2016-njy ýylda hasaba alnan Hytaýyň YIWU halkara söwda şäherinde ýerleşýän “Leto” markasy.Hünärmen daşary söwda kompaniýasy hökmünde hiliň we durnukly iş gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna üns berýäris we bu pudakda 13 ýyllyk tejribämiz bar.Ajaýyp durmuş stilini döretmegiň asyl niýetine eýermek.Önümlerimiz üçin hajathana meýdançasy, aşhana meýdançasy, balkon meýdançasy, esbaplar we ş.m. öz içine alýar we şol bir wagtyň özünde, işewürlik çäkleri orta we ýokary synp meýdançasyna laýyk gelýär we giň satuw maksatly. ýurtda we daşary ýurtda.