Senagat habarlary

 • Täze we gaýtadan işlenen plastmassa materiallaryň arasyndaky tapawut

  Täze we gaýtadan işlenen plastmassa materiallaryň arasyndaky tapawut

  Lomaý plastmassa önümleri bolanyňyzda, käbir söwdagärler bazardaky ortaça baha has ýokary bolsa, size gaty özüne çekiji bahany hödürläp bilerler.Sebäbi gaýtadan işlenen materiallardan peýdalanýarlar.Şeýlelik bilen, täze plastmassa materiýalaryň arasyndaky tapawudy gysgaça tanyşdyrmak isleýäris ...
  Koprak oka
 • Suwa düşürilende haýsy jikme-jikliklere üns bermeli?

  Çeňňek satyn alanyňyzda näme bilen gyzyklanýarsyňyz?Material, stil, ululyk.Adatça her kim diňe şu nokatlar barada alada edýär.Stillöne henizem hemmeleriň äsgermezlik eden, köp problema döredýän käbir möhüm nokatlary bar ...
  Koprak oka