Kompaniýa habarlary

  • Halfarym iş, Halfarym gyzykly

    Dogry wagt bölünip berilmegi işçilere iş paýyny we boş wagtlaryny has ýerlikli ýerleşdirmäge kömek edip biler.Leto diňe bir toparyň agzalarynyň iş ukyplaryny öwretmek bilen çäklenmän, köplenç açyk howada çäreleri hem guraýar.Sowuk gyşdan soň bahar gaýdyp geldi.Töleg üçin ...
    Koprak oka
  • Müşderi Ilki bilen Kärhananyň bahasyny dörediň

    2007-nji ýylda hyjuw we döredijilik bilen doldurylan birnäçe adam, Yiwu halkara söwda şäherindäki otagyň ýarysyna eýe bolup, boşlugy başga dükan bilen paýlaşdy.Soň bolsa işe başladylar, zehin ýygnadylar we bilelikde işlediler.Işini apparatdan başladylar ...
    Koprak oka